Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Visokom

 

   1 - 6 / 117  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Krizni plan pripravnosti odgovora na pojavu koronavirusa (Covid-19)

Krizni plan pripravnosti odgovora na pojavu koronavirusa (Covid-19)

krizni plan pripravnosti odgovora na pojavu koronavirusa (Covid-19)

30.10.2020.

Javni poziv za prijem pripravnika - volontera u Općinskom sudu u Visokom, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv za prijem pripravnika - volontera u Općinskom sudu u Visokom, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv za prijem pripravnika - volontera u Općinskom sudu u Visokom, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

20.10.2020.

OPĆINSKI SUD U VISOKOM NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE ORAHOVO, VLAHINJE, PRŽIĆI, DAŠTANSKO, STRIJEŽEVO

OPĆINSKI SUD U VISOKOM NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE ORAHOVO, VLAHINJE, PRŽIĆI, DAŠTANSKO, STRIJEŽEVO

Pozivaju se sve zainetesovane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u dijelovima katastarskih općina i to: KO SP_PODGORA, KO SP_TRTORIĆI, KO SP_BREZA, KO SP_VAREŠ, KO SP_DAŠTANSKO, KO SP_STRIJEŽEVO,KO SP_PODVINCI, koje odgovaraju katastarskim općinama KO ORAHOVO, KO VLAHINJE, KO PRŽIĆI, KO DAŠTANSKO, KO STRIJEŽEVO, po novom premjeru, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije

24.09.2020.

Sedmice sudske nagodbe

Sedmice sudske nagodbe

OBAVIJEST ZA STRANKE „Sedmice sudske nagodbe“ Poštovani, Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“. Period implementacije aktivnosti je od 21. septembra do 2. oktobra 2020. godine. Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mi

28.08.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka računara i računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka računara i računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka računara i računarske opreme

23.07.2020.

Spisak advokata koji su prošli predviđeno stručno osposobljavanje propisano članom 198 Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima

Spisak advokata koji su prošli predviđeno stručno osposobljavanje propisano članom 198 Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima

Spisak advokata koji su prošli predviđeno stručno osposobljavanje propisano članom 198 Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima.

08.07.2020.

   1 - 6 / 117  >

Povratak na vrh