Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Visokom

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

06.05.2009.

Sekretar suda
Dervišbegović Alma
 
Stručni savjetnik za izvršenje krivičnih sankcija
Memić Hidajet

Stručni saradnik za informisanje i odnose s javnošću
Mujkić Henda

Stručni saradnik za informaciono - komunikacione tehnologije (IKT)
Kasap Admir

Pisarnica suda
Šef pisarnice
Murvat Nasiha

Viši referenti - upisničari
Čorbo Alma
Korjenić Ermin
Čosić Jahja
Dautović Mirza
Džakmić Ajla
Dervišević Mejra
Mujanović Mirha

Viši referenti - sudski izvršitelji
Jusubašić Edin
Silajdžić Sabir
Dragunić Mustafa

Viši referent - arhivar
Salibašić Hajrija

Viši referenti - daktilografi
Botić Medina
Brkić Elma
Čosić Aida
Dinarević Maida
Kargić Namira
Kljajić Abeba
Muftić Anita
Muratović Elma
Salošević Jasmina
Sejdić Džemila
Skenderović Selma
Pašić Nahida
Misirlija Azra
Botić Amra
Hožbo Sanja
Hadžimehmedagić Melika
Rizvanović Alma

Odsjek za opće i računovodstveno-materijalne poslove

Viši referent za računovodstveno-materijalne poslove
Ahmetaš Elbisa

Vozač-kurir
Drugović Emir

Portir
Jamaković Nezir
 
Spremačice radnog prostora
Hamzić Munevera
Selimović Selvedina

Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove

Šef  zemljišnoknjižnog odjeljenja
Ismić Hafa

Stručni savjetnik-Zemljišnoknjižni referent
Tozo Nedžada

Stručni saradnik-Zemljišnoknjižni referent
Hadžiabdić Kemal
Efendira Lejla

Viši refrent-Zemljišnoknjižni referent
Šišić Meliha

Službenik za administrativne poslove
Šehović Elma

Odjeljenje izvan sjedišta suda u Olovu

Viši referenti – upisničari
Trakić Selma
Kehić Mensud

Viši referent - sudski izvršitelj
Zukić Nedžad

Viši referenti - daktilografi
Imamović Indira
Gogić Begzada

Spremačica radnog prostora
Pejčinović Amela

Stručni saradnik-Zemljišnoknjižni referent
Muftić Sanin

Referent za operativno-tehničke poslove-Domar
Imširović Armin

Pripravnici - volonteri
Čamdžić Belmira
Đuzo Behara
Anel Handžić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh