Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Visokom

mail print fav manja slovaveca slova

Sudske takse

Sudske takse

U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 12/09, 4/11 i 7/11, 2/12 i 9/13) i taksene tarife koje su njegov sastavni dio,

te autentično tumačenje člana 6. tačka f) istog Zakona objavljeno u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona",  broj:2/12 17.02.2012. godine.


 

Takse za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda za uvid u predmete (JPK)

Obavještavamo korisnike usluga suda da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH sudovima u BiH, dostavilo tumačenje odredaba Pravilnika o CMS-u,  koje se odnosi na izdavanje JPK-a i glasi:

„JPK se izdaje strankama automatski prilikom zaprimanja inicijalnog akta ili podneska na lični zahtjev stranke uz obaveznu identifikaciju putem ličnih isprava i dostavljanja punomoći za pravna lica, pri čemu stranke nisu obavezne popunjavati zahtjev za izdavanje JPK-a. U slučajevima kada stranka lično preuzima JPK u pisarni suda taksa se ne naplaćuje.

U slučajevima kada stranka dostavi zahtjev (podnesak) za izdavanje JPK-a i traži njegovo dostavljanje putem pošte, stranka je uz zahtjev dužna dostaviti i dokaz o uplati takse predviđene Zakonom o sudskim taksama ako je istim predviđena tarifa za izdavanje JPK o čemu će stranka biti obaviještena na prikladan način.“

To znači da se na lični zahtjev stranke za izdavanje JPK u pisarni ovog suda taksa ne naplaćuje, a u slučaju kada se JPK zahtjeva podneskom i dostavlja putem pošte taksa se naplaćuje u skladu sa odredbama Zakona o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 5,00 KM. Dokaz o uplati podnositelj je dužan dostaviti uz zahtjev jer u suprotnom sud nije dužan izdati JPK.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh