Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Visokom

 

Aktuelnosti

Javni poziv za prijem pripravnika - volontera u Općinskom sudu u Visokom, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv za prijem pripravnika - volontera u Općinskom sudu u Visokom, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

20.10.2020.

OPĆINSKI SUD U VISOKOM NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE ORAHOVO, VLAHINJE, PRŽIĆI, DAŠTANSKO, STRIJEŽEVO

Pozivaju se sve zainetesovane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u dijelovima katastarskih općina i to: KO SP_PODGORA, KO SP_TRTORIĆI, KO SP_BREZA, KO SP_VAREŠ, KO SP_DAŠTANSKO, KO SP_STRIJEŽEVO,KO SP_PODVINCI, koje odgovaraju katastarskim općinama KO ORAHOVO, KO VLAHINJE, KO PRŽIĆI, KO DAŠTANSKO, KO STRIJEŽEVO, po novom premjeru, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije

24.09.2020.

Sedmice sudske nagodbe 28.08.2020.

više

Pozdravna riječ

Pozdravna riječ

Poštovani posjetioci, Postavljanje web stranice Općinskog suda u Visokom ima za cilj olakšati pristup informacijama i približiti rad i organizaciju Suda.

01.07.2012.

više

Sudski predmeti – online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

Pitanja koja vas najviše zanimaju

06.05.2009.

Kako se može dobiti ZK izvadak?

Svako zainteresovano lice može dobiti izvod iz zemljišne knjige uz plaćanje određene takse

06.05.2009.

više