• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Visokom

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja koja se mogu dobiti u sudu:

  • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
  • Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane  obavljanja samostalne djelatnosti,
  • Ovjera isprava, rukopisa i potpisa,
  • Nadovjera isprava
  • Uvjerenje o vlasništvu na nekretninama,
  • Uvjerenje da stranci nije oduzeto roditeljsko pravo,
  • Uvjerenje sa podacima iz registra novčanih kazni.

  Građani mogu dobiti uvjerenja od ponedjeljka do petka od 07:30 do 16:00.
  Stranke se usmeno ili pismeno obraćaju pisarnici suda gdje dobivaju sve informacije kako će ostvariti svoje pravo, te pismeno putem pošte.

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

  Općinski sud u Visokom izdaje uvjerenje kojim se dokazuje da protiv Vas nije potvrđena optužnica podignuta optužnica za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora preko 5 (pet) godina, niti izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 5 (pet) godina.

  Da biste brzo i jednostavno dobili uvjerenje potrebno je da prije dolaska u sud:

  1. Ponesete ličnu kartu,
  2. Ispunite obrazac za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koji možete preuzeti sa linka pored ovog teksta ili u sudu,
  3. Priložite dokaz o uplati sudske taklse u iznosu od 15KM, 
  4. Popunjen obrazac i dokaz o uplati sudske takse donesete u sud i predate uposleniku pisarnice (soba broj 1) od kojeg možete dobiti i sve dodatne informacije.


  Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja samostalne djelatnosti

  Uvjerenje se izdaje na osnovu pismenog zahtjeva koji obrazac možete dobiti kod uposlenika pisarnice (soba broj 1)  ili preuzeti sa linka pored ovog teksta.

  Da biste brzo i jednostavno dobili uvjerenje potrebno je da prije dolaska u sud:

  1. Ponesete ličnu kartu,
  2. Ispunite obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja   da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja samostalne djelatnosti,
  3. Priložite dokaz o uplati sudske taklse u iznosu od 15KM, 
  4. Popunjen obrazac i  dokaz o uplati sudske takse  donesete u sud i predate uposleniku pisarnice (soba broj 1) od kojeg možete dobiti i sve dodatne informacije.


  Uvjerenje sa podacima iz registra  novčanih kazni

  Uvjerenje se izdaje na osnovu pismenog zahtjeva fizičke ili pravne osobe, koji obrazac možete dobiti kod uposlenika pisarnice (soba broj 1)  ili preuzeti sa linka pored ovog teksta.

  Da biste brzo i jednostavno dobili uvjerenje potrebno je da prije dolaska u sud:

  1. Ponesete ličnu kartu,
  2. Ispunite obrazac zahtjeva za izdavanje podataka  iz registra novčanih kazni,
  3. Priložite dokaz o uplati sudske taklse u iznosu od 15KM, 
  4. Popunjen obrazac i  dokaz o uplati sudske takse  donesete u sud i predate uposleniku pisarnice (soba broj 1) od kojeg možete dobiti i sve dodatne informacije.

  • 1 - 1 / 1
  • 1