• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Visokom

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Zemljišno-knjižna kancelarija

  Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove

  Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove

  Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava potrebno je Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove predati zahtjev (prijedlog) za upis i potrebne isprave.

  Važno je napomenuti značaj predaje uredno popunjenog prijedloga za upis sa svim potrebnim ispravama, kako se isti zahtjev (prijedlog) ne bi odbacio ili odbio kao neosnovan.

  Na temelju uredno popunjenog i potpunog zahtjeva (prijedloga) za upis pokreće se postupak, ali o tome ne ovisi odluka zemljišnoknjižnog suda hoće li rješenjem dopustiti  upis vlasništva u zemljišne knjige. Odluka suda temelji se na stanju utvrđenom u zemljišnoj knjizi u času podnošenja zahtjeva (Prijedloga) za upis i ispravama koje su stranke priložile i na temelju kojih predlažu upis prava u zemljišnu  knjigu.

   

  Prije predaje zahtjeva za upis potrebno je utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li je nekretnina za koju se predlaže prenos vlasništva i vlasnik nekretnine upisani u zemljišnu knjigu.
  Da bi isprava (ugovor, odnosno odluka nadležnog organa) bila podobna za uknjižbu potrebno je da nekretnine u ispravi budu označene podacima iz zemljišne knjige (broj zemljišnoknjižnog uloška, broj parcele, kultura, površina).
  Potpisi ugovarača trebaju biti ovjereni u skladu sa zakonom.

   

  Uz zahtjev za upis i promjenu prava na nekretninama je neophodno priložiti:

  - Posjedovni list i kopiju plana (ove dokumente možete dobiti u Katastru, ne smiju  biti  stariji od 6 mjeseci i moraju biti u originalu), 

  - Pravni osnov (ugovor, rješenje nadležnog organa ili druga isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na nekretninama – original  ili ovjerena kopija),

  - Rješenje o upotrebi objekta ili uvjerenje da je objekat sagrađen prije 1976 godine – ukoliko je isti uplanjen (ove dokumente možete dobiti u Urbanizmu – original ili ovjerena kopija),

  - Uvjerenje da  zemljište  služi za redovnu upotrebu objekta – ukoliko se radi o izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu (ovo uvjerenje se može dobiti u Urbanizmu),

  - Za pravna lica: Rješenje registarskog suda – original ili ovjerena kopija,

  - Dokaz o uplati sudske takse


  Taksa se plaća na žiro račun Budžeta Zeničko-dobojskog kantona broj 134-010-00000016-72

                      Vrsta prihoda:  722221
                      Budžetska organizacija:  16 06 006
                      Općina:   098


  Potrebna dokumentacija za pojedine upise u zemljišnu knjigu

  - Ugovor o poklonu, ugovor o prodaji i ugovor o zamjeni

  - Zahtjev,
  - Ugovor uz dokaz o regulisanom porezu na promet nekretnina,
  - Dokaz o uplati sudske takse.

   

  Dioba nekretnina

  - Zahtjev,
  - Pravosnažno sudsko rješenje,
  - Ugovor o diobi,
  - Dokaz o uplati sudske takse.

   

  Ugovor o doživotnom izdržavanju (predbilježba, zabilježba)

  - Zahtjev,
  - Ugovor o doživotnom izdržavanju,
  - Dokaz o uplati sudske takse.

   

  Ugovor o doživotnom izdržavanju (uknjižba)

  - Zahtjev,
  - Ugovor o doživotnom izdržavanju obrađen od strane Porezne uprave,
  - Izvod iz matične knjige umrlih,
  - Dokaz o uplati sudske takse.

   

  Hipoteka

  - Zahtjev,
  - Isprava koja je osnov za upis,
  - Dokaz o uplati sudske takse.

   

  Brisanje hipoteke

  - Zahtjev,
  - Pravosnažno sudsko rješenje,
  - Brisovnica banke povjerioca ukoliko je hipoteka uknjižena na osnovu ugovora,
  - Dokaz o uplati sudske takse.

   

  Uvjerenje ili potvrde

  - Zahtjev,
  - Dokaz o uplati sudske takse.

   

  Za pojedine vrste upisa u zemljišne knjige plaćaju se sudske takse  po odredbama Zakona o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/16 – prečišćen tekst) i taksene tarife koje su njegov sastavni dio.

  • 1 - 1 / 1
  • 1