• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Visokom

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Zemljišne knjige

  Zemljišne knjige

  Zemljišna knjiga je javna isprava u kojoj se unose sva prava na nepokretnostima.


  Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Visokom je smješteno u ulici Alije Izetbegovića broj 41. U Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Visokom se vode zemljišne knjige za nekretnine sa područja političkih općina Visoko, Breza i Vareš, a u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Visokom - Odjeljenje u Olovu, vode se zemljišne knjige za nekretnine sa područja političke općine Olovo.


  U zemljišne knjige upisuju se prava vlasništva i druga prava na nekretninama, te druge činjenice bitne za pravni promet.


  U zemljišnu knjigu se upisuju sljedeća prava: vlasništvo, suvlasništvo i zajedničko vlasništvo; hipoteka i zemljišni dug;  sudsko založno pravo,  nadzaložno pravo; pravo dugoročnog najma i zakupa, pravo preče kupovine i pravo otkupa; stvarne služnosti; plodouživanje; stvarni tereti; prava korištenja. Svi upisi prava vlasništva s izuzetkom prava vlasništva vrše se u zemljišnoknjižni uložak zemljišta koje se opterećuje.


  Zemljišna knjiga je javna. Svako može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u prisustvu zemljišnoknjižnog referenta i dobiti izvod iz zemljišne knjige.


  Za dobivanje zemljišnoknjižnih izvadaka za nekretnine potrebno je priložiti dokaz o uplati sudske takse Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 10,00KM za jedan izvadak i navesti što više podataka o nekretnini i  vlasniku (ime i prezime, JMBG, ime oca vlasnika nekretnine, broj parcele, broj ZK uloška, katastarsku općinu  itd.).


  Zemljišnoknjižni izvadak se dobije isti dan ukoliko nije potrebno prethodno provesti neko knjiženje u tom zemljišnoknjižnom ulošku.


  Zemljišna knjiga i izvod iz zemljišne knjige  imaju snagu javnih isprava.

   

  PRISTUP PODACIMA PUTEM INTERNETA

  Od 30.01.2017. godine omogućena online aplikacija zemljišnoknjižnog registra koja služi za uvid u elektronsku bazu podataka i ima informativnu namjenu. Baza sadržava:

  • podatke iz katastarskih općina u kojima je izvršen prijenos,
  • podataka iz evidencije katastra nekretnina,
  • podatke koji su do sada ručno unešeni iz zemljišnih knjiga i
  • podatke prenesene iz elektronske baze Knjiga Položenih Ugovora.


  Baza podataka ne uključuje podatke čije prikazivanje nije sukladno tumačenju Zakona o zaštiti osobnih podataka. Prikazani podaci zemljišnoknjižnog uloška imaju isključivo informativni karakter i ne smatraju se službenim dokumentom. Za zvanične zemljišnoknjižne izvatke je potrebno obratiti se nadležnom zemljišnoknjižnom uredu.

   

  Uvid u navedenu aplikaciju omogućen je na linku  

   

  NAPOMENA:
  Za korištenje ovog servisa neophodno je upotrebljavati jedan od slijedećih programa:

  • Google Chrome (sve verzije)
  • Firefox (sve verzije)
  • Opera (sve verzije)
  • Internet Explorer verzija 6 ili viša

  za pregled izvadaka:

  • Akrobat Reader verzija 6 ili viša

  10397 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1